BFL BRED Bank

ທະ​ນາ​ຄານ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ

​ຕັ້ງ​ຢ​ູ່​ຖະ​ຫນົນ​ລ້ານຊ້າງ ແລະ ໃກ້​ກັບ​ປະ​ຕູ​ໄຊ​ເຊິ່ງ​ເປ​ັນ​ອາ​ນຸ​ສາ​ວະ​ລີ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ແຫ່ງ​ຫນື່ງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລາວ. ເຊິ່ງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ລາວ​-ຝ​ຣັ່ງ​ແມ່ນຕັ້ງ​ຢູ່ໃນ​ຂົງ​ເຂ​ດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ.

ທະ​ນາ​ຄານ​ລາວ-ຝ​ຣັ່ງ ຈຳ​ກັດ

ຂ​ໍ້​ຄວາມ​ຈາກ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ທະ​ນາ​ຄານ ລາວ-​ຝຣັ່ງ:

ທະ​ນາ​ຄານ​ລາວ-ຝ​ຣັ່ງ ຈຳ​ກັດ​ແມ່ນ​ທ​ະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ທຶນ​ລະ​ຫວ່າງ ທະ​ນາ​ຄານ ທຄ​ຕ​ລ(ທະ​ນາ​ຄານ ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ) ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທີ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​​ລາວ ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ BRED Banque Populaire ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທີ່​ໃຫຍ່​ເປ​ັນ​ອັນ​ດັບ​ 2 ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2008. ການ​ຮ່ວມ​ມ​ື​ຄັ້ງ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ໄດ້​ມາ​ຂອງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ແລະ ຄວາມ​ຊຳ​ນານ ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ທະ​ນາ​ຄານ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ທະ​ນາ​ຄານຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ທະ​ນາ​ຄານ​​ດີ​ເດັ່ນສຳລັບ SME ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ເປັ​ນ​ປີ​ທີ່ ສອງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ.​BFL Bank Laos is part of BRED Bank:

ທະ​ນາ​ຄານ​ລາວ-ຝ​ຣັ່ງ ຈຳ​ກັດ ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ດ້ານ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແກ່​ລຸກ​ຄ້າ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ ພ້ອມ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ທີ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສາ​ກົນ ແລະ ຄ່າ​ນິ​ຍົມ. ທະ​ນາ​ຄານໄດ້ ສະ​ໜອງ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ຮູບ​ແບບ ໃນ​ການໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ລາຍ​ຍ່ອຍ​ສຳ​ລັບ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຂະ​ຫນາດ​ກາງ, ບຸກ​ຄົນ ແລະ ໄດ້​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລຸກ​ຄ້າ.

ປະ​ຈຸ​ບັນ​ພວ​ກ​ເຮົາ​​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ບໍລິການເຖິງ 21 ຫນ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ພວ​ກ​ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ເຄື່ອ​ຂ່າຍ​ຕູ້ ATM ຫລາຍກວ່າ 50 ຫນ່ວຍ​ໃນຂອບເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
bfl-bank-laos.png

ກຸ່ມທະນາຄານ BRED

ກຸ່ມທະນາຄານ BRED ມີການໃຫ້ບໍລິການຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທຸລະກິດທາງດ້ານການທະນາຄານລາຍຍ່ອຍ ຈົນເຖິງທຸລະກິດດ້ານການທະນາຄານສຳລັບບໍລິສັດ, ການທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ, ການບໍລິຫານຈັດການທາງດ້ານຊັບສິນ, ປະກັນໄພ, ທຶນສ່ວນບຸກຄົນ, ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນເງີນຕາ, ສັນຍາຊື້ຂາຍລ່ວງຫນ້າ, ການລົງທຶນທຸກປະເພດ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ. ປະຈຸບັນ BRED ເປັນກຸ່ມທະນາຄານຂອງຝຣັ່ງທີ່ມີ:

Employees

0
Total group

PNB

0
in € Millions

Net Profit

0
in € Millions


- ຈຳນວນພະນັກງານ 5.500 ກວ່າຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 25% ແມ່ນຢູ່ນອກປະເທດຝຣັ່ງ 
- ມີຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ 
- 3.7 ພັນລ້ານເອີໂຣ ທີ່ເປັນທຶນສ່ວນຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ 
- ເຊື່ອມໂຍງກັນໃນ ກຸ່ມຂອງ BFL BRED Group 

ນອກຈາກນີ້ BRED ຍັງມີກິດຈະການດ້ານທະນາຄານລາຍຍ່ອຍລະຫວ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານກຸ່ມທະນາຄານໃນເຄື່ອເຊັ່ນ ພາກໃຕ້ຂອງປາຊີຟີກ, ອາຊີ ແລະ ອາຟີກກາຕາເວັນອອກ ( ແລະ ສຳນັກງານຕົວແທນ) ເຄືອຂ່າຍໄດ້ສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການແກ່ບັນດາລູກຄ້າບຸກຄົນ, ທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ ແລະ ສະຖາບັນ. ກຸ່ມ BRED ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງ ກຸ່ມ BPCE ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 2 ຂອງປະເທດຝຣັ່ງໂດຍມີ ທະນາຄານ 31 ແຫ່ງ ແລະ ລຸກຄ້າ 31.2 ລ້ານຄົນ

ກຸ່ມທະນາຄານ BPCE

ກຸ່ມທະນາຄານ BRED ມີການໃຫ້ບໍລິການຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທຸລະກິດທາງດ້ານການທະນາຄານລາຍຍ່ອຍ ຈົນເຖິງທຸລະກິດດ້ານການທະນາຄານສຳລັບບໍລິສັດ, ການທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ, ການບໍລິຫານຈັດການທາງດ້ານຊັບສິນ, ປະກັນໄພ, ທຶນສ່ວນບຸກຄົນ, ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນເງີນຕາ, ສັນຍາຊື້ຂາຍລ່ວງຫນ້າ, ການລົງທຶນທຸກປະເພດ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ. ປະຈຸບັນ BRED ເປັນກຸ່ມທະນາຄານຂອງຝຣັ່ງທີ່ມີ:

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid