ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ BFL BRED Group ມີຫຼາຍປະເພດ ສິນ​ເຊື່ອທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ທາງເລືອກສຳລັບທຶນໝູນວຽນ

ພວກເຮົາສະຫນອງເງີນທືນເພື່ອສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການສ້າງຜົນກຳໄລ

ເຂົ້າມາພົບກັບພະນັກງານພວກເຮົາທີ່ຫນ່ວຍບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອເພື່ອໃຊ້ເປັນເງີນທືນຫມູນວຽນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ການຈັດຫາແຫລ່ງທືນ ແລະ ອື່ນໆ

ທ່ານຕ້ອງການພາຫະນະໃໝ່ຫຼືບໍ? ຄົ້ນພົບສິນເຊື່ອລົດຂອງພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ງ່າຍ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງໃນການຊື້ລົດໃໝ່ເພື່ອການດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງທ່ານ ຫຼື ການຕໍ່ອາຍຸພາຫະນະຂອງທ່ານ, ສິນເຊື່ອລົດຂອງ BFL ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອທຸລະກິດຂອງທ່ານ:

- ເອກະສານປະຈຳຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ (ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໃນກໍລະນີເປັນທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ)
- ວົງເງິນທີ່ຈ່າຍກ່ອນແມ່ນຈະອີງຕາມສະຖານະຂອງທຸລະກິດທ່ານ
- ສາມາດເລືອກໄດ້ໃນ 4 ສະກຸນເງິນ: ກີບ, ບາດ, ໂດລາ ແລະ ເອີໂຣ
- ການໃຫ້ສິນເຊື່ອແມ່ນຈະຖືກອະນຸມັດໂດຍ BFL
ເລືອກຮູບແບບການທະນາຄານຂອງ BRED ເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາມີສິນເຊື່ອ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນປະຈຳວັນ ຫຼື ໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ.

ທາງ​ເລືືອກ​ໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ

Your business goals will change over time and during the phase of expansion, you may need additional capital to fund mid to long-term investments.
Manage cashflow effectively & take advantage of new opportunities with expansion financing solutions:

✔ Valid ID documents, Business & Tax license required (& Investment license if foreigner)
✔ Cash flows & financial projection required (financial statement to show profit in recent year(s))
✔ Available in USD, LAK, THB & EUR
✔ Financing solutions are subject to credit approval by BFL

ບໍ່ມີຂໍ້ສົ່ງໄສໃດໆກັບຕົວຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ການຊຳລະລາຍເດືອນຕາມຈຳນວນເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ໄລຍະເວລາ. ຈາກນັ້ນຄິຼກທີ່ຄິດໄລ່ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຈຳລອງຂອງທ່ານ. 

ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການຈຳລອງສິນເຊື່ອລົດ ຫຼື ສິນເຊື່ອປະເພດອື່ນໆໄດ້ ແຕ່ເປັນພຽງແຕ່ການໃຫ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດສອບຖາມໄດ້ກັບພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ພະນັງງານບໍລິການລູກຄ້າ.
 


%
year
%

monthly
monthly
year
%
year
year

Overview

Principal
Interest
Total

Principal
Interest
Maintenance
Property taxes
Insurance
Rental income

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid