ຊ່ວຍປັບປຸ່ງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ !ກະລຸນາເຕີ່ມແບບຟອມສອບຖາມນີ້ ດ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກວ່າທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ 
ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈສຳລັບການຄຼິກທີ່ລີ້ງຂ້າງເທິງ ແລະ ການສະຫຼະເວລາຂອງທ່ານໃນການຕື່ມແບບສອບຖາມສຳຫຼວດຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ.

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid