ການບໍລິການທີ່ເຕັມຮູບແບບສຳລັບທ່ານໃນທຸກທີ່ທຸກເວລາBFL ຕິດຕາມທ່ານຕະຫລອດທຸກສະຖານະການໃນການດຳເນີນຊີວິດບໍ່ວ່າຈະດີ ຫຼື ບໍດີ! ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈສະເໜີການປະກັນໄພທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລາວ, ລວມທັງສູນບໍລິການລູກຄ້າສະເພາະ
ເມື່ອທ່ານຕ້ອງໄດ້ພົບກັບອຸປະຕິເຫດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງຊີວິດ, BFL ຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຮ່ວມຫຸ້ນກັບ AGL (Allianz General Laos), ບໍລິສັດປະກັນໄພທໍາອິດໃນລາວ ແລະ ທັງເປັນບໍລິສັດແມ່ຂອງໂລກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການປະກັນໄພ ແລະ ດ້ານການເງິນ, Allianz.

ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງ ພວກເຮົາທີທ່ານຕ້ອງການ

ສູນບໍລິການ ທລຝ ເປັນສູນບໍລິການທີມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານຖ້າທ່ານໂທມາໃນໂມງເວລາເຂົ້າການ. ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມ, ບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຄ້ອງໃຈຂອງທ່ານ.

ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່: 

✔︎ ໂທລະສັບ: 021 285 444
✔︎ ອີເມວ: contact@bfl.la
✔︎ ເຟສບຸກ: BFL BRED Group
✔︎ Linkedin: BFL Bred Group

ທ່ານໄດ້ພົບກັບບັນຫາໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບໍລິການເຄື່ອງຮູດບັດ, ບັດວິຊ່າ ຫຼື ຕູ້ເອທີເອັມຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ບໍ?

ພວກເຮົາມີທີມງານດ້ານເຕັກນິກໄວ້ບໍລິການທ່ານທຸກໆວັນ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານດ້ານເຕັກເນິກຂອງພວກເຮົາໄດ້ທຸກໆວັນ (ເວລາ 8:30 ເຖິງ 21:30) ໂດຍການໂທທີ່ໝາຍເລກ:

✔︎ ໂທລະສັບ: 020 5965 8321

ພົບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມຮູບແບບຈາກທີມງານຂອງພວກເຮົາ, 7/7 ສຳລັບຕູ້ເອທີເອັມ/ເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບບັດວີຊ່າ ແລະ ຮັບປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການທີ່ດີໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບໍລິການກັບພວກເຮົາ!

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid