ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ BFL BRED Group ມີຫຼາຍປະເພດ ສິນ​ເຊື່ອທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ຈັດ​ຫາ​ສີ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ກັບ​ສິນ​ເຊື່ອ​ສຳ​ລັບ​ບຸກ​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

ພວກ​ເຮົາ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ! ​ບາງ​ຄັ້ງ​ເຮົາ​ອາ​ດມີ​ຄວາມຈຳ​ເປັນ​ຢາກ​ຢືມ​ເງິນ​ເພື່ອ​ຊື້​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ, ເມື່ອ​ເຮົາ​​ມີ​ຄວາມຕ້ອງ​ການ​ຈ່າຍ​ພາ​ສີ​ເຮືອນ, ຄ່າ​ທຳ​ນຽມການ​ສຶກ​ສາ, ຫຼ​ື ​ຢາກ​ໄປທ​ອ່ງ​ທ່ຽວຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

✔︎ ​ວ່ອງ​ໄວ & ງ່າຍ​ໃນ​ການ​ສະ​ໝັກ 
✔︎ ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ໃນ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ  ໂດ​ລາ, ກິບ, ບາດ & ຢູ​ໂຣ

ສິ່ນ​ເຊື່ອ​ລົດ​​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີ່ມ​ການ​ຊື້​ຍານ​ພາ​ຫາ​ນະ​​ໃໝ່ຂອງ​ທ່ານ

ຖ້າ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາສິ​ນ​ເຊ​ື່ອ​​ລົດທີ່​ຜ່ອນ​ແບບ​ສະ​ບາຍໆ ແລະ ລາ​ຄາ​ຍ່ອມ​ເຍົາ​ເປັນ​ພີ​ເສດ, ສິນ​ເຊື່ອ​ລົດ DBS ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ໄດ້.

✔︎ ວ່ອງ​ໄວ & ​ສະ​ໝັກ​ງ່າຍໆ
✔︎ ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາສູງ​ສຸດ 5 ປີ, ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍ
✔︎  ກາ​ນ​ຊຳ​ລະ​ສາ​ມາດ​ຍືດ​ເວ​ລາ​ໄດ້
✔︎ ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ໃນ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ  ໂດ​ລາ, ກິບ, ບາດ & ຢູ​ໂຣ

ບໍ່ມີຂໍ້ສົ່ງໄສໃດໆກັບຕົວຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ການຊຳລະລາຍເດືອນຕາມຈຳນວນເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ໄລຍະເວລາ. ຈາກນັ້ນຄິຼກທີ່ຄິດໄລ່ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຈຳລອງຂອງທ່ານ.

ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການຈຳລອງສິນເຊື່ອລົດ ຫຼື ສິນເຊື່ອປະເພດອື່ນໆໄດ້ ແຕ່ເປັນພຽງແຕ່ການໃຫ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດສອບຖາມໄດ້ກັບພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ພະນັງງານບໍລິການລູກຄ້າ.


%
year
%

monthly
monthly
year
%
year
year

Overview

Principal
Interest
Total

Principal
Interest
Maintenance
Property taxes
Insurance
Rental income

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid