​ຄົ້ນ​ຫາ​ແພັກ​ເກດ​ໃໝ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

​ການ​ປ່ຽນ​ແປງທີ່​ສຳ​ຄັນ ສູ່​ລາ​ຄາ ແລະ ແພັກ​ເກດຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ​ຄີກ​ທີ່​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ແພັກເກັດໃໝ່ຂອງ ທລຝ ມີຫຍັງແດ່?

ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງລະບົບທະນາຄານຂອງພວກເຮົາສໍາເລັດແລ້ວ, ກຸ່ມ BFL BRED ໄດ້ຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນທຸກຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ເພື່ອເປີດໂຕແພັກເກັດໃໝ່, ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການທະນາຄານຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ. ແພັກເກັດໃໝ່ຕ່າງໆມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
website---popup-eng-lak-1.png
website---popup-eng-lak2-1.png
website---popup-eng-lak3-1.png
ທຸກແພັກເກັດຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບ E-Banking ແລະ ມີບັດ VISA Debit Card ໃຫ້ຟຣີ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດ
ທຸລະກຳທາງການເງິນໄດ້ທຸກບ່ອນທຸກເວລາ.
ທ່ານໄດ້ໃຊ້ບໍລິການທະນາຄານກັບພວກເຮົາ ຫຼື ບໍ?
ກະລຸນາຮັບຊາບໂດຍການຄຼິກທີ່ No ທ່ານຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ: ສ່ວນບຸກຄົນ-ການຈັດການດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ
ການກຳນົດ ລາຄາ ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອັບເດດແລ້ວ ຫຼື ບໍ?
ນອກຈາກຈະມີແພັກເກັດໃໝ່ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນລາຄາຄ່າບໍລິການທົ່ວໄປ ປີ 2018 ອີກດ້ວຍ, ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາແກ່ທາ່ນເມື່ອໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ທີ່ທະນາຄານລາວ-ຟລັ່ງ, ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີເລີດໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ທາງທະນາຄານຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນຜະລິດຕະພັນດ້ານການທະນາຄານທີ່ມີຢູ່ ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.
ທະນາຄານຈະເລືອກແພັກເກັດໃໝ່ ຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ແພັກເກັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ໃຫ້ທ່ານມີຕົວເລືອກດ້ານການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ທຸລະກຳທາງການເງິນຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ແລະ ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ແພັກເກັດຂອງທ່ານຕາມ ຍອດຄົງເຫຼືອລາຍເດືອນສະເລ່ຍ* ທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຂອງທ່ານໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ພິເສດຂອງພວກເຮົາແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົານຳສະເໜີຂໍ້ສະເໜີທີ່ພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກຳນົດເອງ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄໍາສອບຖາມໃດໆກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ກະລຸນາທົບທວນຄືນທາງເລືອກຕ່າງໆທັງໝົດກັບນາຍທະນາຄານ
ສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ, ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາທີມບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ ທີ່ contact@bfl.la. ທ່ານສາມາດປ່ຽນແປງແພັກເກັດຂອງທ່ານໄດ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຼຸດແພັກເກັດລົງ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ໄວ້ວ່າແຕ່ລະ
ແພັກເກັດຂອງພວກເຮົານັ້ນແມ່ນສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ລາຄາຄໍາບໍລິການພິເສດແກ່ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການເຮົາມາໂດຍຕະຫຼອດເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີແພັກເກັດໂກນດ໌ ຫຼື ແພລທິນຽມນຳຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ຕ້ອງການຫຼຸດລົງມາໃຊ້
ແພັກເກັດຊິວເວີຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບກໍ່ຈະຫຼຸດລົງນຳ.

website---landing-pkg-vdc-1.png
ບັດ VISA DEBIT CARD ສາກົນ, ບໍລິການ​​ ອີ​-ແບັງ​ຄີງ ຫຼື ແອັບການທະນາຄານຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບທີ່ຕ້ອງມີບໍ ?
ທາງເລືອກແບບດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ (ບັດ Visa Card, ບໍລິການ​​ ອີ​-ແບັງ​ຄີງ ແລະ ແອັບການທະນາຄານຜ່ານໂທລະສັບມືຖື 
ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບ ແຕ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນແພັກເກັດໃໝ່ຂອງທ່ານຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. .

ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດບັດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ໄວ້ວ່າມັນຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕໍ່າກວ່າ (ຈົ່ງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ປີ 2018 ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫານາຍທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ)

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂໍ້ມຸນທາງການເງິນ ຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້ ຫຼື ບໍ
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ ເບຣດ (ເປັນກຸຸ່ມທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ໃນໂລກ) ແລະ ໂດຍການເນັ້ນການໃຊ້ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພລ່າສຸດໃນທາງເລືອກດ້ານການທະນາຄານທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນທ່ານໄວ້ເປັນອັນດັບທຳອິດ

ນັບຕັ້ງແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມອາດສາມາດສູງຂຶ້ນ ໃນການມອບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ແອັບການທະນາຄານຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແພັກເກັດ/ລາຄາຄ່າບໍລິການ
ໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ.. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມສື່ສານໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ເຖິງການປ່ຽນແປງ, ການປັບປຸງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ໆ ໃນເມື່ອພວກມັນຖືກຈັດຕັ້ງະຕິບັດ ແລະ ນໍາມາໃຊ້. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌, ກິດຈະກຳ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ, ອີເມວ໌
ເປົ້າໝາຍທີ່ສົ່ງເຖິງລູກຄ້າ ແລະ ການສື່ສານຜ່ານທາງໄປສະນີ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້າເບິ່ງທີ່ FAQ (ຄຳຖາມທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆ) ຫຼື ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ມີຄຳຖາມບໍ່?

ຄຣິກຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າຫາຄຳຖາມທີ່ພົບເຫັນເລືອຍໆ & ດາວໂຫຼດຄຳຖາມທີ່ພົບເຫັນເລືອຍໆ

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid