ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີກວ່າສຳລັບທ່ານໂດຍການເປັນອົງກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນຂອງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນການເປັນພັນທະມິດທາງການເງິນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດຂອງລາວໂດຍການເປັນອົງກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ສິ່ງນີ້ໄດ້ຮັບການປູກຝັງໂດຍການໝູນວຽນຄວາມຄິດລິເລີ່ມທາງກົນລະຍຸດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງພວກເຮົາໃນການມອບປະສົບການທີ່ດີກວ່າແກ່ລູກຄ້າ ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການກ້າວໄປຢ່າງມີຄວາມສຳຄັນໃນການສ້າງທາງເລືອກດ້ານການທະນາຄານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ
ຫລັກການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ '' ລູກຄ້າເປັນອັນດັບທຳອິດ'' ໂດຍນຳສະເໜີທາງເລືອກທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີມາດຕະຖານການທະນາຄານລະຫວ່າງປະເທດທີ່ສູງທີ່ສຸດ

​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຫຍັດທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້

ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນຂອງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນການສື່ສານແບບໃກ້ຊິດເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເຮົາຈະເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າດ້ວຍຄຳແນະນຳ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກ່ອນທີ່ຈະມາຫາພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໃນຕະຫລາດ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະນຳສະເໜີທາງເລືອກທີ່ສາມາດກຳນົດເອງໄດ້.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເພີ່ມຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນຫຼາຍກວ່າການດຳເນີນທຸລະກຳ, ມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ທີມງານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບຊຸມຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍການສະໜັບສະໜູນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດ SME ໃນລາວ ໂດຍການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.

1 / ແບບໃກ້ຊິດ: ພວກເຮົາໄປພົບທ່ານດ້ວຍຕົວເລືອກທີ່ປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິນຂອງທ່ານ.
2 / ປັບປ່ຽນໄດ້: ທີມງານສະເພາະດ້ານຂອງພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີທາງເລືອກທີ່ທ່ານສາມາດກຳນົດເອງໄດ້
3 / ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື: ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກໍຄືພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງການເງິນຂອງທ່ານ
4 / ຄວາມຍືນຍົງ: ພວກເຮົາໃຫ້ສິດແກ່ແມ່ຍິງລາວໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດ SME
5 / ຄວາມໝັ້ນຄົງ: ຢູ່ກັບໜຶ່ງໃນກຸ່ມການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າທຸກໆການດຳເນິນທຸລະກຳທາງການເງິນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ

ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ

BFL ສົ່ງເສີມການໃຫ້ບໍລິການໃນທຸກກູ່ມທາງດ້ານການທະນາຄານລວມທັງກຸ່ມລູກຄ້າບຸກຄົນ, SME, ກຸ່ມລູກຄ້າບໍລິສັດ ແລະ ກຸ່ມລຸກຄ້າພິເສດຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ການທະນາຄານສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາລູກຄ້າພິເສດຂອງ BFL, ການທະນາຄານສຳລັບແມ່ຍິງເປັນການຕອບສະໜອງທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ຊຸມຊົນທີ່ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ ລວມທັງແມ່ຍິງລາວທີ່ຕ້ອງການດຳເນີນທຸລະກິດ. 

ແນ່ນອນວ່າການເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄົນລາວ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດສຳລັບແມ່ຍິງໃນລາວ, ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາທຸລະກິດໃນລາວໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ.

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid