ໄດ້ຮັບ​ການສະຫນັບສະໜູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ ຂະ​ຫຍາ​ຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ໂຊ​ລູ​ຊັນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອສະຫນັບສະໜູນ​ດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕ​ຢ່າງ​ວ​່ອງໄວ

ທາງເລືອກແບບພິເສດເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ໃຊ້ປະໂຫຍດກັບການທະນາຄານໄປກັບ BRED ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລຈາກທາງເລືອກທາງການເງິນຂອງພວກເຮົາ. ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ຫຼາກຫຼາຍອຸດສະຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງ, ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ມີໜື່ງເປົ້າໝາຍທາງການຄ້າໃນວິໄສທັດ: ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານ!

ມາຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການໃດໜື່ງທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ! ແລ້ວຜູ້ບໍລິຫານສາຍພົວພັນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ທ່ານ ໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາເພື່ອເປັນທຶນໝູນວຽນສໍາລັບທ່ານ, ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ຊັບສິນ, ການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ.

ສິນ​ເຊື່ອ​ລົດ​ຍົນເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນການ​ຊື້ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະໃໝ່ຂ​ອງ​ທ່ານ

ຸຖ້າ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາທາງ​ອອກ​ທີ່ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງ​ໄວ​ກັບ​ລາ​​ຄ່າ​ທີ່​ບໍ່​ແພງ ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ກິດ​ຈະ​ກ​ຳການ​ຊື້​ລົດ​ໃໝ່​​, ຫຼື ຕໍ່​ອາ​ຍຸ​ຍານ​ພາ​ຫາ​ນະ​ຂອງ​ທ່ານ, BFL ຢູ່​ທີ່ນີ້​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ສິນ​ເຊື່ອ​ລົດ​ ແລະ ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ:

✔︎ ຈັດ​ການ​ທຸ​ລ​ະ​ກຳ​​ລາຍ​ວັນໄດ້​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ ແລະ ງ່າຍ​ດາຍ
✔︎ ເຂົ້າ​​ ອີ​-ແບັງ​ຄີງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຟ​ຣີ
✔︎ ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​​ທາງ​ດ້ານບັນ​ຊີ​ເງິນ​ເດືອນ

ບໍ່ມີຂໍ້ສົ່ງໄສໃດໆກັບຕົວຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ການຊຳລະລາຍເດືອນຕາມຈຳນວນເງິນກູ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ໄລຍະເວລາ. ຈາກນັ້ນຄິຼກທີ່ຄິດໄລ່ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຈຳລອງຂອງທ່ານ.

ຕາຕະລາງນີ້ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການຈຳລອງສິນເຊື່ອລົດ ຫຼື ສິນເຊື່ອປະເພດອື່ນໆໄດ້ ແຕ່ເປັນພຽງແຕ່ການໃຫ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດສອບຖາມໄດ້ກັບພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ພະນັງງານບໍລິການລູກຄ້າ.


%
year
%

monthly
monthly
year
%
year
year

Overview

Principal
Interest
Total

Principal
Interest
Maintenance
Property taxes
Insurance
Rental income

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid